Nawet 4 mln 143 tys. euro dziennie będzie płacić Polska, jeśli spóźni się z budową oczyszczalni ścieków.

Do końca 2015 roku wszystkie aglomeracje w Polsce mają mieć oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji. Termin spełnienia tych wymagań wynika z traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. Co więcej, zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, do oczyszczalni mają trafiać wszystkie nieczystości z terenu aglomeracji. Oczyszczalnie mają być też zdolne do oczyszczenia całego strumienia nieczystości ciekłych z danego obszaru. Jeśli nie zdążymy spełnić tych wymogów, Komisja Europejska może wystąpić ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a kary mogą wynieść nawet 4 mln 143 tys. euro dziennie.

Groźba opóźnień

Aglomeracja to teren, na którym liczba mieszańców oraz osób pracujących przekracza 2 tys. W Polsce jest ich ok. 1600.

– Widmo kar jest groźne, gdyż są one wysokie. Trzeba się solidnie wziąć do pracy – przyznaje Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Dodaje, że trudno w tej chwili stwierdzić, która aglomeracja spełnia wszystkie wymagania. W każdej trwają prace związane z budową bądź modernizacją oczyszczalni i kanalizacji. W większości koniec 2015 r. jest realnym terminem zakończenia inwestycji. Są jednak i takie, gdzie opóźnienia są poważne.

Problemem mogą się okazać pieniądze. Wedle szacunków na dokończenie inwestycji w całym kraju będzie potrzeba od kilkunastu do nawet 30 mld zł, a pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 zostały już rozdysponowane.

Opłaty środowiskowe

Przed samorządami, które nie zdążą zamknąć inwestycji do końca 2015 roku, pojawi się też widmo dodatkowych kar. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska marszałkowie województwa będą mogli w takich gminach upomnieć się o odroczone opłaty środowiskowe za wprowadzanie ścieków do wody i ziemi. Problem dotyczy także spółek wodociągowych, które prowadzą oczyszczalnie ścieków. W przypadku gdy nie zdołają wybudować pełnej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji, będą obciążane podwyższonymi opłatami środowiskowymi, które stanowią 500 proc. normalnych stawek za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska. Przykładowo, jeżeli z modernizacją i rozbudową kanalizacji spóźni się Warszawa, to wedle szacunków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podwyższone opłaty mogą w 2015 roku wynieść ponad 1,7 mld zł. A konsekwencje kar ostatecznie odczują mieszkańcy, na których zostanie przerzucony ich ciężar. W przypadku samej stolicy nałożone sankcje mogłyby spowodować nawet siedmiokrotny wzrost opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wrażliwy obszar

W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono także, że cały obszar Polski, ze względu na położenie w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznany będzie za obszar wrażliwy. Ścieki mają więc być poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu, tak by ograniczyć przedostawanie się do wód związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń biodegradowalnych, które powinny być utylizowane. Na Polsce ciąży w związku z tym wymóg, by ścieki zostały oczyszczone w 75 proc. ze związków azotu i fosforu.

– Oczyszczalnie, wybudowane w ciągu ostatnich 15 lat, spełniają te wymogi. Starsze są obecnie modernizowane – zapewnia Tadeusz Rzepecki.

32 oczyszczalnie ścieków zostały wybudowane w Polsce w zeszłym roku


Spółdzielnie mieszkaniowe ukarane za monopol

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał trzy spółdzielnie mieszkaniowe za utrudnianie dostawcom usług telekomunikacyjnych dostępu do sieci w budynkach i stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z mieszkańcami.Prezes UOKiK stwierdziła, że pozycji dominującej nadużyły: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi i Konstantynowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Konstantynowie Łódzkim. Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Za niedozwolone UOKiK uznał zapisy w regulaminie spółdzielni, które nakładały na abonentów podwójne kary za opóźnienia w opłatach za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, czyli odsetki, oraz dodatkową opłatę za ponowne podłączenie. UOKiK miał też zastrzeżenia do zapisu zakładającego, że konsument odstępujący od umowy z powodu podwyżki cen musi zwrócić wcześniej przyznaną ulgę. Zgodnie z prawem w takiej sytuacji przedsiębiorca nie może żądać od konsumenta zwrot... ...

Koniec wojen handlowych na zasadach Moskwy

Na początku lipca Duma ratyfikuje umowę o wejściu Rosji do WTO. Berlin szykuje się do ekspansji eksportowej na wschód. Co zyska na tym Polska?Rosnąca rola Rosji w handlowych relacjach z Niemcami nie oznacza automatycznej marginalizacji PolskiNiemcy planują wzmocnienie swojego eksportu po ratyfikowaniu przez Rosję umowy o przystąpieniu do Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). Zniesienie ceł importowych narzucanych przez Moskwę oznacza dla Berlina zwiększenie obrotów handlowych z Rosją o 2 mld euro rocznie. Z eksportowej bonanzy na Wschód skorzysta również Polska.Wraz z przystąpieniem Rosji do WTO średni wskaźnik ceł importowych, dyktowanych przez nią dla ochrony własnego przemysłu i rolnictwa, spadnie o jedną trzecią. Np. cło na produkty rolne obniży się z ponad 13 proc. do 10,8 proc., a na towary przemysłowe – z 9,5 proc. do 7,3 proc. Z kolei stawka na nabiał obniży się z 19,8 proc. do ok. 15 proc., na zboża – z 15,1 proc. do 10 proc., na towary elektrotechniczne – z 8,4 do... ...

Plany Bombardiera w Polsce: Zatrudnić w tym roku 50-60 polskich inżynierów, iść na Wschód

Ok. 50-60 inżynierów chce zatrudnić firma Bombardier Transportation (ZWUS) Polska. Planuje ona zwiększyć moce wytwórcze, by produkowane w Polsce urządzenia automatyki kolejowej sprzedawać na całym świecie.Jak poinformował w poniedziałek dziennikarzy prezes Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sławomir Nalewajka, jest to część strategii sprywatyzowanego w ub.r. przedsiębiorstwa. W lutym 2011 r. Bombardier Transportation kupił od PKP S.A. 60 proc. udziałów w spółce i stał się jej wyłącznym właścicielem. Po sfinalizowaniu transakcji koncern Bombardier zdecydował, że polska firma z siedzibą w Katowicach będzie obsługiwać nie tylko rodzimy rynek, ale także Ukrainę, Białoruś, Słowację i Czechy. Nalewajka nie wykluczył, że w przyszłości działalność firmy zostanie rozszerzona na wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej.Obecnie spółka zatrudnia 487 pracowników. Prezes Nalewajka zaznaczył, że zwiększenie zatrudnienia ma się przełożyć na ulepszenie produktów. Firma produkuje m.in. systemy... ...

Kaczyński: w praworządnym kraju Kamiński wróciłby do CBA

Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że gdyby Polska była praworządnym krajem, Mariusz Kamiński, po umorzeniu procesu ws. "afery gruntowej", zostałby przywrócony do CBA, a ci, którzy podjęli wobec niego "bezpodstawne" decyzje, musieliby ponieść konsekwencje.Mariusz KamińskiW środę sąd umorzył proces b. szefa CBA i jego trzech podwładnych, oskarżonych o nadużycia prawa przy prowadzeniu przez Biuro "afery gruntowej". Prokuratura i oskarżyciele posiłkowi nie wykluczają zażalenia.Prezes PiS był w czwartek pytany na konferencji prasowej, czy wobec tego wyroku Kamiński powinien wrócić na fotel szefa CBA.Kaczyński odpowiedział, że obawia się, iż w obecnych okolicznościach politycznych powrót Kamińskiego do CBA jest niemożliwy.Zaznaczył też jednak: "gdyby Polska była krajem praworządnym, to (Kamiński) musiałby wrócić, a ci, którzy podjęli bezpodstawne decyzje, musieliby za to - i na poziomie politycznym, i być może także i niepolitycznym - zapłacić"."No, ale Polska jest dzisiaj krajem całko... ...

Z gdańskiego Długiego Targu zniknie fontanna Neptuna

Na wtorek zaplanowano demontaż fontanny Neptuna stojącej na gdańskim Długim Targu. Fontanna przejdzie kapitalny remont. Na swoje stałe miejsce powróci na początku maja przyszłego roku.Kapitalny remont fontanny będzie kosztować ponad 1,6 mln zł. Na zlecenie opiekującej się Neptunem spółki Gdańskie Melioracje przeprowadzą go Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków.Jak poinformował w poniedziałek Michał Piotrowski z biura prasowego gdańskiego magistratu demontaż fontanny rozpocznie się we wtorek rano. Konserwatorzy mają nadzieję, że operację uda się zakończyć jeszcze tego samego dnia, nie mają jednak takiej pewności, bo w czasie tego typu prac można spodziewać się niespodzianek. Kłopot może sprawić zwłaszcza demontaż mocowania, za pomocą którego figura Neptuna przytwierdzona jest do misy fontanny.Remont obiektu ma objąć podziemia fontanny, popękaną czaszę i samą figurę Neptuna. Wymienione zostaną m.in. znajdujące się pod fontanną pompy, instalacje wodociągowe i elektryczne. Obecna insta... ...

Wiadomości

Brytyjska Izba Gmin niemal jednogłośnie za reformą energetyki

Aż 396 członków Izby Gmin zagłosowało za przyjęciem rządowego projektu reformy brytyjskiego sektora energetycznego. Przeciw było zaledwie ośmiu. Przedstawiciele opozycji liczyli na znacznie mniej jednostronny wynik głosowania.

Duże koszty eksploatacji mogą utrudnić rozwój polskiego sektora łupkowego

Dziennik Gazeta Prawna zebrał opinie kilkunastu zagranicznych ekspertów, którzy ocenili perspektywę wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W ich opinii dużo bardziej niepokojące od przeciągających się prac legislacyjnych są duże koszty wydobycia polskiego surowca.

KOV produkuje na Ukrainie już ponad 560 tys. m sześc. gazu dziennie

Kulczyk Oil Ventures podłączył do urządzeń wydobywczych odwiert Makiejewskoje-16 zwiększając dzienną produkcję gazu do ponad 560 tys. m sześc. To kolejny rekord, jaki Spółka osiągnęła na Ukrainie. Całkowite wydobycie KUB-Gasu, w którym KOV ma 70 proc. udziałów przekracza już 800 tys. m sześc. dziennie.

Ceny ropy w Nowym Jorku odbijają po najmocniejszym od XII spadku zapasów surowca

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku odbijają się po najmocniejszym od grudnia 2012 r. spadku zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,98 USD, po wzroście o 67 centów.

Wyszukiwarka

Zadaj pytanie
1+2=?


Informacje o plikach "cookies"